Trädplockning

Vi erbjuder trädplockning med en lastbilsmonterad lång kran utrustad med gripsåg.

Med gripsågen plockar man ner träd och grenar bit för bit. Timmergripens stadiga tag om stammen eller grenen förhindrar att de ramlar ner på tak eller någonting annat ömtåligt.

Stam och grenar läggs i vårt 40 kubiks flak och transporteras till närmaste återvinningsstation. Vill ni behålla virket som ved så lämnar vi materialet på anvisad plats.

Sågen drivs med hydraulik så man slipper det annars höga motorljudet – det enda som hörs är ett lätt surrande. Den vanliga motorsågen kommer fram ibland vid lite grenkapning på marken. En förutsättning för att trädplockning ska kunna fungera är dock att det går att komma tillräckligt nära med kranbilen. Kranen når 25 meter upp och 21 meter i sidled.

Trädplockining med kranbil är det säkra sättet att ta ner träden.

Nyttja RUT-avdraget!!

Trädplockning är ett praktiskt och ekonomiskt sätt att ta bort träd som skulle vara svåra och farliga att fälla på ett traditionellt sätt.