Vi tar bort dina problemstubbar och träd

Rubb & stubb startades redan 1987 av Ulf Evertson.

Vi har under åren utvecklats med maskiner o kunskap inom områden såsom STUBBFRÄSNING, TRÄDPLOCKNING/FÄLLNING samt TRANSPORTER av material som blir i samband med utförd tjänst. Företaget har sitt säte i Borlänge men vi jobbar över hela mellansverige.

Förutom säker trädfällning arbetar vi med besiktning av träd och bedömning av trädens vitalitet.

Välkommen till en trygg partner!